Proff

Niclas Johansson Maskinservice AB

Org.nr559054-6981
Niclas Johansson Maskinservice Utför service och reparationer på entreprenadmaskiner. Utgår från Bullaren med servicebil Har tillgång till Wacker Neuson dator för att släcka servicelampor bland annat och Perkins motorer. Kontakta mig på 070-405 62 84

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 1261 2961 6142 1151 811
Avskrivningar och nedskrivningar−71−85−85−102−102
Summa rörelsekostnader−1 393−1 281−1 470−2 195−1 822
Rörelseresultat efter avskrivningar−23915146−80−12
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−47−75−20−15−12
Resultat efter finansiella tillgångar−286−60126−95−24
Resultat före skatt−286−60126−95−24
Skatt på årets resultat00−500
Årets resultat−286−60121−95−24

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar071156292393
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar071156292393
Färdiga varor och handelsvaror2212061347763
Kundfordringar164126804484
Kassa och bank31110
Summa omsättningstillgångar507482451202257
Summa tillgångar507553607494650
Summa fritt eget kapital−2157113−108−13
Summa eget kapital−16512163−5837
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder249172224294351
Leverantörsskulder105221428210
Summa kortfristiga skulder423260321258263
Summa eget kapital och skulder507553607494650
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Niclas Johansson Maskinservice AB

Org.nr 559054-6981

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter