Proff
Likvidation beslutad 2024-01-26

Murare Sandén AB

Org.nr559240-7349
AdressFalun

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-02-05

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-02
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-02
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning9796901 060
Avskrivningar och nedskrivningar−12−12−10
Summa rörelsekostnader−973−808−841
Rörelseresultat efter avskrivningar6−118219
Föreslagen utdelning000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter000
Räntekostnader och liknande resultatposter−100
Resultat efter finansiella tillgångar5−118219
Resultat före skatt5−63164
Skatt på årets resultat00−35
Årets resultat5−63129

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-02
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar263850
Finansiella anläggningstillgångar000
Summa anläggningstillgångar263850
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar24130
Kassa och bank13458241
Summa omsättningstillgångar187127302
Summa tillgångar213166352
Summa fritt eget kapital7066129
Summa eget kapital9591154
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder26846
Summa kortfristiga skulder11875143
Summa eget kapital och skulder213166352
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Murare Sandén AB

Org.nr 559240-7349

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter