Proff

Milab Microphones AB

Org.nr556460-6605
AdressN. Strandg. 4, 252 20

Handcrafted microphones since 1941

Alla Milab-mikrofoner tillverkas helt och hållet för hand i Åstorp och levereras med livstids garanti och en unik frekvenskurva för just din mikrofon. Lokalproducerat med ljud i världsklass.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 6252 4921 9661 4031 054
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−4 376−3 766−3 119−2 597−2 234
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 751−1 274−1 153−1 195−1 180
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−38−28−18−33−26
Resultat efter finansiella tillgångar−1 789−1 302−1 170−1 227−1 206
Resultat före skatt911198−1374−39
Skatt på årets resultat−78−420−730
Årets resultat833156−1301−39

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar000270270
Summa anläggningstillgångar000270270
Färdiga varor och handelsvaror1 4481 2481 189604605
Kundfordringar169477239372204
Kassa och bank8215319121125
Summa omsättningstillgångar2 7271 8971 6831 265930
Summa tillgångar2 7271 8971 6831 5351 200
Summa fritt eget kapital1 66483167436362
Summa eget kapital1 8641 031874563262
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder686556136122
Summa kortfristiga skulder664766708872937
Summa eget kapital och skulder2 7271 8971 6831 5351 200
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Milab Microphones AB

Org.nr 556460-6605

Profile-7015472

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter