Proff
Likvidation beslutad 2023-11-20

MBT Dyk AB

Org.nr556741-8024
Telefon060-460 25
AdressHamnv. 3 B, 860 35 Söråker

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-042020-042019-042018-042017-04
Startdatum

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

2016-05-01

Slutdatum

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

2017-04-30

LÖNER

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 75718 41025 20214 80614 616
Avskrivningar och nedskrivningar−578−771−813−822−747
Summa rörelsekostnader−13 894−17 052−23 621−14 584−14 207
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 1381 3591 582222408
Föreslagen utdelning00001 200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter0−100−2
Resultat efter finansiella tillgångar−1 1381 3581 582222407
Resultat före skatt−411 1871 70632599
Skatt på årets resultat−17−262−376−75−23
Årets resultat−589251 33025076

BALANSRÄKNING

2021-042020-042019-042018-042017-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 2101 7182 4342 8183 368
Finansiella anläggningstillgångar4010000
Summa anläggningstillgångar1 6111 7182 4342 8183 368
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank5 1086 7404 6195613 798
Summa omsättningstillgångar8 4329 4057 4965 7887 014
Summa tillgångar10 04311 1249 9308 60610 383
Summa fritt eget kapital5 9055 9625 0373 7074 657
Summa eget kapital6 0556 1125 1873 8574 807
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder2 4132 3372 2402 1222 845
Summa eget kapital och skulder10 04311 1249 9308 60610 383
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

MBT Dyk AB

Org.nr 556741-8024

Profile-7019003

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter