Proff

MARITTASALONGEN

Org.nr556999-6720

MARITTASALONGEN
Måndag - torsdag 08.00 - 19.00

Fredag 08.00 - 18.00

Lördag 08.00 - 12.00

Söndag stängt

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning200200200150150

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 6041 8011 7291 5871 664
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 385−1 449−1 560−1 216−1 404
Rörelseresultat efter avskrivningar220351168371261
Finansiella intäkter08000
Finansiella kostnader−2−2−10−1
Resultat efter finansnetto218358167371260
Resultat före skatt231370287371260
Skatt på årets resultat−48−77−61−80−56
Årets resultat183293226291204

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror700802771762631
Kundfordringar00000
Kassa och bank9495416815
Summa omsättningstillgångar827902812830647
Summa tillgångar827902812830647
Summa fritt eget kapital554571478402262
Summa eget kapital604621528452312
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16142500
Summa kortfristiga skulder223268259233191
Summa eget kapital och skulder827902812830647
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

MARITTASALONGEN

Org.nr 556999-6720

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter