Proff

Lotti P. AB

Org.nr556934-0473
AdressRörstrandsgatan 8, 113 40 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 2122 5802 0012 2512 368
Avskrivningar och nedskrivningar0−126−200−200−180
Summa rörelsekostnader−1 870−2 815−2 324−2 297−2 695
Rörelseresultat efter avskrivningar667−249−219−25−254
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto668−249−219−25−254
Resultat före skatt668−249−219−257
Skatt på årets resultat−45000−6
Årets resultat623−249−219−251

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00126326526
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar2525000
Summa anläggningstillgångar2525126326526
Färdiga varor och handelsvaror1 235909923820799
Kundfordringar105216
Kassa och bank12898220220104
Summa omsättningstillgångar1 5191 1071 2761 2421 093
Summa tillgångar1 5441 1321 4021 5681 619
Summa fritt eget kapital723100349568593
Summa eget kapital773150399618643
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder56184400325
Leverantörsskulder4613393731
Summa kortfristiga skulder2101371 003950651
Summa eget kapital och skulder1 5441 1321 4021 5681 619
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lotti P. AB

Org.nr 556934-0473

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter