Proff

Lindex Sverige AB

Org.nr556068-8565
AdressNils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4971 7651 4261 3731 481
Löner övriga487 115471 858415 196408 027492 195
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 554 0603 494 3633 257 4982 876 8093 319 973
Avskrivningar och nedskrivningar−28 843−33 301−38 710−49 080−58 542
Summa rörelsekostnader−3 484 262−3 426 343−3 193 945−2 819 600−3 254 862
Rörelseresultat efter avskrivningar69 80068 02063 55357 20965 111
Finansiella intäkter10 5017 5278 8604 99611 603
Finansiella kostnader−22 656−25 790−17 279−17 895−17 823
Resultat efter finansnetto57 64549 75855 13444 31058 891
Resultat före skatt44 19635 80843 33418 710891
Skatt på årets resultat−9 776−9 160−8 764−4 616−1 225
Årets resultat34 42026 64834 57014 094−334

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar06311 7122 7943 875
Materiella anläggningstillgångar66 02768 58065 65189 182114 898
Finansiella anläggningstillgångar0058500
Summa anläggningstillgångar66 02769 21167 94891 976118 773
Färdiga varor och handelsvaror339 242359 496291 236341 205361 463
Kundfordringar7 3378 56710 542411 33410 763
Kassa och bank21 10430 50850 29247 0595 938
Summa omsättningstillgångar839 585825 9221 205 578945 670720 670
Summa tillgångar905 612895 1331 273 5261 037 646839 443
Summa fritt eget kapital123 19788 77862 13127 56113 467
Summa eget kapital126 79792 37865 73131 16117 067
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00569 397552 820536 179
Leverantörsskulder24 00629 34140 59279 45158 210
Summa kortfristiga skulder714 014751 405600 998428 065286 197
Summa eget kapital och skulder905 612895 1331 273 5261 037 646839 443
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lindex Sverige AB

Org.nr 556068-8565

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter