Proff

Leif Bertils Förvaltning AB

Org.nr556812-5289
AdressHAMMARKVARNSV 9, 179 75 Skå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−240−1−12−12
Rörelseresultat efter avskrivningar−240−1−12−12
Föreslagen utdelning746746706707641
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8 8621 0001 3071 078600
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar8 8386461 3061 066390
Resultat före skatt8 8386471 3061 066390
Skatt på årets resultat−74−35−16−14−25
Årets resultat8 7646121 2901 052365

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar13 6406 1135 6934 4103 943
Summa anläggningstillgångar13 6406 1135 6934 4103 943
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank13134887
Summa omsättningstillgångar137134888
Summa tillgångar13 7776 1145 6964 4584 031
Summa fritt eget kapital12 8024 7844 8794 2953 885
Summa eget kapital12 8524 8344 9294 3453 935
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder9251 28076811296
Summa eget kapital och skulder13 7776 1145 6964 4584 031
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Leif Bertils Förvaltning AB

Org.nr 556812-5289

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter