Proff

Lecor Stålteknik AB

Org.nr556584-6382
AdressVäxelgatan 1, 44240 Kungälv

Det självklara valet för kunder som har behov av prefabricerade stålkomponenter för bygg, industri och entreprenad

LECOR Stålteknik AB grundades 1965 och är lokaliserat i en modern produktionsenhet på 6700m2 i Kungälv. En enhet som utöver broar och industristommar även erbjuder färdiga prefabricerade stålleveranser till byggprojekt, fritt arbetsplatsen. Vi är en kapacitetsresurs för byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera stål till större byggprojekt.

Lecor Stålteknik är ett helägt dotterbolag till EAB AB, en familjeägd företagsgrupp som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar stålbyggnader, lagerinredningar och portar. EAB har tillverkning och huvudkontor i Smålandsstenar samt åtta dotterbolag, varav två i Sverige, övriga i Norge, Finland, Danmark, Holland, Tjeckien och Kanada.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2023-04-30

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---6731 120
Löner övriga20 45213 96814 45515 72016 249

RESULTATRÄKNING

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning141 31981 95473 08763 958116 218
Avskrivningar och nedskrivningar−4 380----
Summa rörelsekostnader−136 416−27−89−62−112
Rörelseresultat efter avskrivningar4 9031 352233−11 838−8 290
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter14550
Räntekostnader och liknande resultatposter−86−586−270−440−395
Resultat efter finansiella tillgångar4 818766−32−12 276−8 685
Resultat före skatt218766−32−88−118
Skatt på årets resultat−126−125−11400
Årets resultat92641−146−88−118

BALANSRÄKNING

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar16639194367515
Materiella anläggningstillgångar6 22910 58313 77517 35019 934
Finansiella anläggningstillgångar023000
Summa anläggningstillgångar6 39510 64513 96917 71720 449
Färdiga varor och handelsvaror1 4221 9881 5201 4321 355
Kundfordringar11 46710 4187 5067 29412 474
Kassa och bank13 6323 5663 2769192
Summa omsättningstillgångar32 03421 80217 50827 63628 673
Summa tillgångar38 42932 44731 47745 35349 122
Summa fritt eget kapital20 13110 3759 73420 09920 187
Summa eget kapital20 25110 4959 85420 21920 307
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder5 4844 2471 7735 3787 483
Summa kortfristiga skulder13 57821 95221 62325 13428 815
Summa eget kapital och skulder38 42932 44731 47745 35349 122
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lecor Stålteknik AB

Org.nr 556584-6382

Profile-7044797

Företagets länkar


Certifieringar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter