Proff

LE Pacte AB

Org.nr556915-0419
AdressErik Dahlbergsgatan 46, 115 57 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning11 00015 5867 00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning158 862153 13775 48952 696114 796
Avskrivningar och nedskrivningar−222−281−231−216−188
Summa rörelsekostnader−143 634−134 642−65 471−50 488−104 918
Rörelseresultat efter avskrivningar15 22818 49410 0182 2089 878
Finansiella intäkter109152000
Finansiella kostnader−210−30−36−28−18
Resultat efter finansnetto15 12718 6169 9822 1809 859
Resultat före skatt15 12718 4029 0791 6307 359
Skatt på årets resultat−4 156−2 884−1 893−369−1 688
Årets resultat10 97115 5187 1861 2615 671

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0003060
Materiella anläggningstillgångar408593525651235
Finansiella anläggningstillgångar244313313313313
Summa anläggningstillgångar652906838994608
Färdiga varor och handelsvaror1 86301 45400
Kundfordringar36 02724 54825 04910 65125 604
Kassa och bank15 21125 93225 73815 7968 126
Summa omsättningstillgångar55 17156 72753 20628 88437 215
Summa tillgångar55 82357 63354 04329 87737 823
Summa fritt eget kapital11 08915 70514 1276 9405 679
Summa eget kapital11 13915 75514 1776 9905 729
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder03403605600
Leverantörsskulder12 65411 9067 7652 4357 652
Summa kortfristiga skulder41 63438 48836 45719 27729 593
Summa eget kapital och skulder55 82357 63354 04329 87737 823
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

LE Pacte AB

Org.nr 556915-0419

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter