Proff
Fusion tillåten 2024-01-19

Lantmännen Oats AB

Org.nr556813-6773
AdressÄlvåsvägen 1, 617 71 Kimstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0--0
Löner övriga-0--0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning59 71079 46864 92149 8760
Avskrivningar och nedskrivningar−6 750−2 903−2 694−1 7850
Summa rörelsekostnader−80 106−87 910−66 178−55 803−3
Rörelseresultat efter avskrivningar−20 396−8 442−1 257−5 927−3
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter208138800
Räntekostnader och liknande resultatposter−7 840−1 991−365−2590
Resultat efter finansiella tillgångar−28 028−10 295−1 614−6 186−3
Resultat före skatt4 594−1 9511 073−1 8523
Skatt på årets resultat−1 4470−321321−19
Årets resultat3 147−1 951752−1 531−16

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5860000
Materiella anläggningstillgångar173 818118 00543 41835 7380
Finansiella anläggningstillgångar0003210
Summa anläggningstillgångar174 404118 00543 41836 0590
Färdiga varor och handelsvaror8 7703 8914 3954 5590
Kundfordringar11 76837948310
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar74 93348 72115 63922 15340
Summa tillgångar249 337166 72659 05758 21240
Summa fritt eget kapital30 39927 25229 20428 452−18
Summa eget kapital30 44927 30229 25428 50232
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder180 000100 00020 00020 0007
Leverantörsskulder8 29133 7424 9722 2090
Summa kortfristiga skulder17 55439 4249 8039 7101
Summa eget kapital och skulder249 337166 72659 05758 21240
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Lantmännen Oats AB

Org.nr 556813-6773

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter