Proff
Likvidation beslutad 2023-11-28

Kvinvest AB

Org.nr556679-6552
AdressFalun

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−10−20−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−10−20−1
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter060000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−358−3−1−2
Resultat före skatt−358−3−1−2
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−358−3−1−2

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1 4971 4971 4971 4971 497
Summa anläggningstillgångar1 4971 4971 4971 4971 497
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank10711411123
Summa omsättningstillgångar107114111114115
Summa tillgångar1 6041 6111 6081 6111 612
Summa fritt eget kapital6669101315
Summa eget kapital166169110113115
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 4371 4421 4971 4971 497
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder00000
Summa eget kapital och skulder1 6041 6111 6081 6111 612
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kvinvest AB

Org.nr 556679-6552

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter