Proff

Kjell a Östnes AB

Org.nr559296-3648
AdressÖstjädra 1, 725 92 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-13

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning123 224165 92323 143
Avskrivningar och nedskrivningar000
Summa rörelsekostnader−119 694−153 820−22 610
Rörelseresultat efter avskrivningar3 53012 104532
Finansiella intäkter3112220
Finansiella kostnader−6−76−180
Resultat efter finansnetto3 83512 250352
Resultat före skatt3 83512 250352
Skatt på årets resultat−795−2 532−74
Årets resultat3 0409 718278

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar000
Finansiella anläggningstillgångar000
Summa anläggningstillgångar000
Färdiga varor och handelsvaror51 80714 7060
Kundfordringar19 22815 9140
Kassa och bank5 7164 72410 838
Summa omsättningstillgångar80 94146 90028 020
Summa tillgångar80 94146 90028 020
Summa fritt eget kapital13 53610 496778
Summa eget kapital13 56110 521803
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder1233346
Summa kortfristiga skulder67 38036 37827 217
Summa eget kapital och skulder80 94146 90028 020
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kjell a Östnes AB

Org.nr 559296-3648

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter