Proff

Kartförlaget 1985 AB

Org.nr556532-7540
AdressMäster samuelsgatan 54, 111 21 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00
Föreslagen utdelning2 5001 7001 1003080

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning24 50928 06820 35900
Avskrivningar och nedskrivningar−248−235−15800
Summa rörelsekostnader−24 954−23 941−15 16500
Rörelseresultat efter avskrivningar9425 6735 74300
Finansiella intäkter30000
Finansiella kostnader−198−133−12800
Resultat efter finansnetto7505 5405 61500
Resultat före skatt7714 1294 15700
Skatt på årets resultat−174−857−86000
Årets resultat5973 2723 29700

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5091626800
Materiella anläggningstillgångar8563282600
Finansiella anläggningstillgångar6001 0908500408
Summa anläggningstillgångar1 1931 8841 7440408
Färdiga varor och handelsvaror5 9204 5322 98600
Kundfordringar2 9973 4403 20700
Kassa och bank1 3674 3843 79200
Summa omsättningstillgångar11 37813 72611 4344080
Summa tillgångar12 57215 61113 178408408
Summa fritt eget kapital5 3666 4694 297308308
Summa eget kapital5 4666 5694 397408408
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder07001 70000
Leverantörsskulder2 4152 5102 32400
Summa kortfristiga skulder4 2585 4735 62400
Summa eget kapital och skulder12 57215 61113 178408408
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kartförlaget 1985 AB

Org.nr 556532-7540

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter