Proff

Jakobsbergs Tryckeri Aktiebolag

Org.nr556092-1628
AdressSmedvägen 1, 176 71 Järfälla

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0100100100100

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 9254 8184 8994 9234 949
Avskrivningar och nedskrivningar−49−49−49−49−183
Summa rörelsekostnader−4 968−4 633−4 648−4 689−4 759
Rörelseresultat efter avskrivningar−44185251234190
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−6−5−8−11−12
Resultat efter finansnetto−49180244223178
Resultat före skatt−49180244224178
Skatt på årets resultat0−38−54−56−39
Årets resultat−49142190168139

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar243291340388437
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar243291340388437
Färdiga varor och handelsvaror000115165
Kundfordringar715754656315452
Kassa och bank419311303227208
Summa omsättningstillgångar1 2451 1941 068746865
Summa tillgångar1 4881 4851 4081 1341 301
Summa fritt eget kapital556706663573506
Summa eget kapital676826783693626
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0002289
Leverantörsskulder296237245176262
Summa kortfristiga skulder811659625419587
Summa eget kapital och skulder1 4881 4851 4081 1341 301
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Jakobsbergs Tryckeri Aktiebolag

Org.nr 556092-1628

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter