Proff

Iot Data Sverige AB

Org.nr556869-5802
AdressStallbacken 5, 429 43 Särö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1−3−1−3−11
Rörelseresultat efter avskrivningar−1−3−13−11
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto−1−3−13−11
Resultat före skatt−1−3−13−11
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−1−3−13−11

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1048134
Summa omsättningstillgångar12548363740
Summa tillgångar12548363740
Summa fritt eget kapital−3−2−19−18−20
Summa eget kapital4748313230
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder780000
Summa kortfristiga skulder7805510
Summa eget kapital och skulder12548363740
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Iot Data Sverige AB

Org.nr 556869-5802

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter