Proff

Instoria Sweden AB

Org.nr556930-2606
AdressPer Uddéns väg 20, 861 36 Timrå

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga----16 164

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning14 76011 18720 88313 31814 953
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−32 032−27 285−29 586−28 484−37 833
Rörelseresultat efter avskrivningar−17 272−16 098−8 703−15 166−22 880
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter357 30071 535492 87377 064128 894
Räntekostnader och liknande resultatposter−290 551−188 820−261 055−404 115−551 216
Resultat efter finansiella tillgångar−471 569−434 19680 665−342 217−445 202
Resultat före skatt−258 748−55 9465 60717 56971 203
Skatt på årets resultat−4455 73623 987−29 637−154 627
Årets resultat−259 193−50 21029 594−12 068−83 424

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar7 222 6296 604 9555 901 9545 893 0615 856 682
Summa anläggningstillgångar7 222 6296 604 9555 901 9545 893 0615 856 682
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar1 213 3211 395 5111 621 4381 745 4242 177 493
Summa tillgångar8 435 9508 000 4667 523 3927 638 4858 034 175
Summa fritt eget kapital747 415755 353805 563775 969788 037
Summa eget kapital747 465755 403805 613776 019788 087
Summa avsättningar7 2596 2634 91752 47551 059
Summa långfristiga skulder7 565 2167 082 1916 490 7366 658 3297 031 787
Leverantörsskulder42837229221121
Summa kortfristiga skulder116 010156 609221 414151 662163 242
Summa eget kapital och skulder8 435 9508 000 466-7 638 4858 034 175

Ladda ner gratis årsredovisning

Instoria Sweden AB

Org.nr 556930-2606

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter