Proff
Proff

Instoria Sweden AB

Org.nr556930-2606
AdressPer Uddéns väg 20, 861 36 Timrå

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

16 164

6 752

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

11 187

20 883

13 318

14 953

12 146

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−27 285

−29 586

−28 484

−37 833

−21 590

Rörelseresultat efter avskrivningar

−16 098

−8 703

−15 166

−22 880

−9 444

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

71 535

492 873

77 064

128 894

155 933

Räntekostnader och liknande resultatposter

−188 820

−261 055

−404 115

−551 216

−326 423

Resultat efter finansiella tillgångar

−434 196

80 665

−342 217

−445 202

−179 934

Resultat före skatt

−55 946

5 607

17 569

71 203

−33 140

Skatt på årets resultat

5 736

23 987

−29 637

−154 627

7 159

Årets resultat

−50 210

29 594

−12 068

−83 424

−25 981

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

6 604 955

5 901 954

5 893 061

5 856 682

5 857 534

Summa anläggningstillgångar

6 604 955

5 901 954

5 893 061

5 856 682

5 857 534

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar

1 395 511

1 621 438

1 745 424

2 177 493

1 940 194

Summa tillgångar

8 000 466

7 523 392

7 638 485

8 034 175

7 797 728

Summa fritt eget kapital

755 353

805 563

775 969

788 037

871 461

Summa eget kapital

755 403

805 613

776 019

788 087

871 511

Summa avsättningar

6 263

4 917

52 475

51 059

1 162

Summa långfristiga skulder

7 082 191

6 490 736

6 658 329

7 031 787

6 644 635

Leverantörsskulder

372

29

221

121

171

Summa kortfristiga skulder

156 609

221 414

151 662

163 242

280 420

Summa eget kapital och skulder

8 000 466

-

7 638 485

8 034 175

7 797 728

Ladda ner gratis årsredovisning

Instoria Sweden AB

Org.nr 556930-2606

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter