Proff

Instoria Invest AB

Org.nr556930-2630
AdressPER UDDÉNS VÄG 20, 861 36 Timrå

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2000−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−2000−1
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter000−20
Resultat efter finansiella tillgångar−200−2−1
Resultat före skatt−1430−2−1
Skatt på årets resultat30000
Årets resultat−1130−2−1

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1 236 612985 354985 354985 354985 354
Summa anläggningstillgångar1 236 612985 354985 354985 354985 354
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank1591641641643
Summa omsättningstillgångar1591641641643
Summa tillgångar1 236 771985 518985 518985 518985 357
Summa fritt eget kapital1 236 706985 464985 461985 462985 300
Summa eget kapital1 236 758985 515985 512985 513985 351
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder133656
Summa eget kapital och skulder1 236 771985 518985 518985 518985 357
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Instoria Invest AB

Org.nr 556930-2630

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter