Proff
Proff

Infront Media

Org.nr559252-0232

För oss på Infront Media är det viktigt att alltid ligga i framkant. Vi utmanar därför oss själva konstant för att leverera innovativa lösningar för dig som kund. Vi tänker utanför boxen och gör det lilla extra för att våga vara lite unikare, lite bättre.

Varför välja Infront Media?

  • Prisvärda lösningar
  • Kostnadsfri skiss
  • Design i toppklass
  • 100% Kundnöjdhet


Boka in en demo med oss så tar vi fram en designskiss på en uppgraderad version av din hemsida. Det finns inga förbindelser att välja oss som leverantör och det kostar ingeting att få en skiss. Boka din webbdemo redan idag. https://infrontmedia.se/
 

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-12
Startdatum

2021-01-01

2020-04-15

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

Löner övriga

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Omsättning

1 615

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

Summa rörelsekostnader

−1 354

−10

Rörelseresultat efter avskrivningar

261

−10

Utdelningar

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

Resultat efter finansiella tillgångar

261

−10

Resultat före skatt

261

−10

Skatt på årets resultat

−56

0

Årets resultat

205

−10

BALANSRÄKNING

2021-122020-12
Valutakod

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

Kundfordringar

264

0

Kassa och bank

238

4

Summa omsättningstillgångar

543

15

Summa tillgångar

543

15

Summa fritt eget kapital

215

−10

Summa eget kapital

240

15

Summa avsättningar

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Leverantörsskulder

25

0

Summa kortfristiga skulder

302

0

Summa eget kapital och skulder

543

15

Ladda ner gratis årsredovisning

Infront Media

Org.nr 559252-0232

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter