Proff

Ica Fastigheter AB

Org.nr556604-5471
AdressIngenjör Bååths Gata 11, 72212 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-
Föreslagen utdelning2 000 0000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning19 54615 68614 78216 58415 859
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−17 816−15 234−14 830−14 126−15 068
Rörelseresultat efter avskrivningar1 731452−492 457791
Finansiella intäkter712 988219 057292 480285 510772 401
Finansiella kostnader−289 585−97 126−128 253−109 679−100 800
Resultat efter finansnetto425 134122 383164 178178 288672 392
Resultat före skatt597 989165 827150 344140 322690 329
Skatt på årets resultat−25 374−6 215−282−66
Årets resultat572 615159 612150 316140 324690 263

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar6 744 0045 096 9775 096 9095 096 9375 096 936
Summa anläggningstillgångar6 744 0045 096 9775 096 9095 096 9375 096 936
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar6 915 1098 287 6178 416 2056 057 9035 598 393
Summa tillgångar13 659 11313 384 59413 513 11411 154 84010 695 329
Summa fritt eget kapital4 506 8253 934 2103 774 5983 624 2823 483 957
Summa eget kapital4 506 9253 934 3103 774 6983 624 3823 484 057
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 2220000
Summa kortfristiga skulder9 152 1889 450 2849 738 4167 530 4587 211 272
Summa eget kapital och skulder13 659 11313 384 59413 513 11411 154 84010 695 329
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ica Fastigheter AB

Org.nr 556604-5471

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7014732

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter