Proff
Proff

Htc Högtryckscenter i Väst AB

Org.nr556263-7933
AdressKlangfärgsgatan 17, 426 52 Västra Frölunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

54 339

50 226

47 522

45 961

46 035

Avskrivningar och nedskrivningar

−48

−24

−24

−24

−69

Summa rörelsekostnader

−55 271

−50 345

−46 748

−45 357

−46 389

Rörelseresultat efter avskrivningar

−931

−119

774

603

−355

Utdelningar

0

2 500

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

35

−40

340

901

Räntekostnader och liknande resultatposter

−79

−17

−47

−51

−44

Resultat efter finansiella tillgångar

−1 008

−101

687

892

502

Resultat före skatt

57

399

679

862

632

Skatt på årets resultat

−55

−149

−198

−172

0

Årets resultat

2

250

481

690

632

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

131

15

39

64

88

Finansiella anläggningstillgångar

5

5

65

3 815

3 815

Summa anläggningstillgångar

136

20

104

3 879

3 903

Färdiga varor och handelsvaror

9 351

6 925

5 799

6 742

6 218

Kundfordringar

7 264

6 168

5 782

9 829

5 409

Kassa och bank

72

68

1 992

46

2

Summa omsättningstillgångar

18 450

16 444

18 598

17 474

12 670

Summa tillgångar

18 586

16 463

18 702

21 352

16 573

Summa fritt eget kapital

5 081

7 579

7 329

6 848

6 158

Summa eget kapital

5 201

7 699

7 449

6 968

6 278

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

3 401

270

2 510

4 034

2 127

Leverantörsskulder

6 431

2 950

3 006

3 776

3 711

Summa kortfristiga skulder

9 869

7 314

7 063

8 678

6 526

Summa eget kapital och skulder

18 586

16 463

18 702

21 352

16 573

Ladda ner gratis årsredovisning

Htc Högtryckscenter i Väst AB

Org.nr 556263-7933

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter