Proff
Proff

Hotel Aktiebolag Bastionen

Org.nr556129-2037
AdressSödra hamngatan 59, 411 06 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

0

-

-

-

0

Löner övriga

51 651

34 881

34 852

48 782

42 264

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

257 892

136 618

102 614

213 874

181 784

Avskrivningar och nedskrivningar

−10 167

−11 543

−12 051

−9 089

−6 758

Summa rörelsekostnader

−251 189

−152 717

−135 851

−211 916

−178 478

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 703

−16 099

−33 237

1 958

3 306

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−276

−273

−324

−386

−617

Resultat efter finansiella tillgångar

6 427

−16 372

−33 561

1 572

2 689

Resultat före skatt

−160

−320

−522

−650

−156

Skatt på årets resultat

−53

0

0

0

0

Årets resultat

−213

−320

−522

−650

−156

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

29 041

31 966

42 458

52 567

41 743

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

29 041

31 966

42 458

52 567

41 743

Färdiga varor och handelsvaror

1 764

1 417

712

1 036

757

Kundfordringar

9 583

4 476

1 107

7 708

2 287

Kassa och bank

67 037

31 499

3 106

12 148

19 197

Summa omsättningstillgångar

82 657

51 939

25 849

35 927

26 961

Summa tillgångar

111 698

83 905

68 307

88 494

68 704

Summa fritt eget kapital

29 962

30 175

30 495

1 017

1 667

Summa eget kapital

31 162

31 375

31 695

2 217

2 867

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

14 622

6 044

2 505

5 466

9 772

Summa kortfristiga skulder

80 536

52 530

36 612

79 366

58 926

Summa eget kapital och skulder

111 698

83 905

68 307

88 494

68 704

Ladda ner gratis årsredovisning

Hotel Aktiebolag Bastionen

Org.nr 556129-2037

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter