Proff

Hot Records Solna AB

Org.nr559088-2071
AdressRåsundavägen 110, 169 50 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 0603 3523 2972 8982 958
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3 013−3 329−3 234−2 889−2 899
Rörelseresultat efter avskrivningar50841012668
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto50841012668
Resultat före skatt50841012668
Skatt på årets resultat−11−18−21−6−15
Årets resultat3966802053

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror506504444405388
Kundfordringar00000
Kassa och bank3622233234
Summa omsättningstillgångar572557525483471
Summa tillgångar572557525483471
Summa fritt eget kapital308269203123103
Summa eget kapital358319253173153
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6156395156
Summa kortfristiga skulder213237272310318
Summa eget kapital och skulder572557525483471
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hot Records Solna AB

Org.nr 559088-2071

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter