Proff

Hjullastaren i Säffle AB

Org.nr559184-9517
AdressSMÄRSBOL GÅRD 1, 66194 SÄFFLE

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2018-12-11

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----
Löner övriga----
Föreslagen utdelning980000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 0464 8663 3405 328
Avskrivningar och nedskrivningar−438−301−261−92
Summa rörelsekostnader−3 337−2 931−2 717−3 020
Rörelseresultat efter avskrivningar1 7091 9346242 307
Finansiella intäkter41000
Finansiella kostnader−22−17−220
Resultat efter finansnetto1 7281 9176022 307
Resultat före skatt1 0341 0966021 538
Skatt på årets resultat−202−227−129−344
Årets resultat8328694731 194

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar3 3152 4032 4101 112
Finansiella anläggningstillgångar1 4113303300
Summa anläggningstillgångar4 7262 7332 7401 112
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar0000
Kassa och bank9081 1155071 286
Summa omsättningstillgångar1 6421 8401 3011 501
Summa tillgångar6 3684 5734 0422 613
Summa fritt eget kapital3 3672 5351 6661 194
Summa eget kapital3 4172 5851 7161 244
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder12105830
Leverantörsskulder11322951164
Summa kortfristiga skulder543396972600
Summa eget kapital och skulder6 3684 5734 0422 613
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hjullastaren i Säffle AB

Org.nr 559184-9517

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter