Proff

Hjordnära Mejeri AB

Org.nr556427-6888
AdressHjo nygården, 544 92 Hjo

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga12 37910 83110 68511 72810 316
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning184 883132 789134 641163 692162 111
Avskrivningar och nedskrivningar−2 131−2 489−2 644−3 715−3 967
Summa rörelsekostnader−178 311−129 089−137 310−169 692−170 375
Rörelseresultat efter avskrivningar6 5723 700−2 669−6 000−8 264
Finansiella intäkter1 0377103781721 005
Finansiella kostnader−2 563−1 010−278−222−1 091
Resultat efter finansnetto5 0463 400−2 569−6 050−8 350
Resultat före skatt372189204180192
Skatt på årets resultat−48−48−211115−42
Årets resultat324141−7295150

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar19 41718 96220 28422 31224 332
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar19 41718 96220 28422 31224 332
Färdiga varor och handelsvaror4 9204 2174 7204 7124 258
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar22 19317 41313 83116 40819 166
Summa tillgångar41 61036 37534 11638 72043 498
Summa fritt eget kapital2 9132 5892 4482 4542 159
Summa eget kapital6 4136 0895 9485 9545 659
Summa avsättningar1 137724523175184
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 8727 9786 31510 6208 846
Summa kortfristiga skulder28 86624 47622 09426 48030 302
Summa eget kapital och skulder41 61036 37534 11538 72043 498
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hjordnära Mejeri AB

Org.nr 556427-6888

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter