Proff

Heidenhain Scandinavia AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556464-7963
AdressROSTERIGRÄND 16, 11761 Stockholm

Basen för HEIDENHAIN:s verksamhet grundas på en kontinuerlig strävan efter tekniskt ledande produkter i kombination med pålitlig närvaro, nära kundrelationer och praktisk orientering. Vår kompetens inom området för längdmätning och vinkelmätning bevisas genom ett stort antal speciallösningar för våra användare. Till dessa räknas de mät- och testsystem utvecklade och byggda för många världsledande mätinstitut och vinkelgivarna för flertalet teleskop och satellitmottagningsantenner.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning91 64268 13759 60464 72777 060
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−1 567−568−1 301−1 226−1 697
Rörelseresultat efter avskrivningar8 4681 563−5 126−2 5794 332
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1419353316
Räntekostnader och liknande resultatposter−5−4−2−1−30
Resultat efter finansiella tillgångar8 4771 578−5 093−2 5474 318
Resultat före skatt8 5031 581−5 125−2 6504 481
Skatt på årets resultat−1 827−5501 075459−921
Årets resultat6 6761 031−4 050−2 1913 560

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar19631937741384
Finansiella anläggningstillgångar2141 4781 896813270
Summa anläggningstillgångar4101 7982 2731 226354
Färdiga varor och handelsvaror6 5783 7793 5943 7454 398
Kundfordringar13 7279 8367 0597 97411 239
Kassa och bank13 8267 7964 7038 70211 712
Summa omsättningstillgångar34 60922 57916 96622 79428 292
Summa tillgångar35 01924 37719 24024 02028 646
Summa fritt eget kapital14 4437 7666 73510 78512 976
Summa eget kapital15 0438 3667 33511 38513 576
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder536639530620851
Summa kortfristiga skulder19 85515 86311 75412 51615 054
Summa eget kapital och skulder35 01924 37719 24024 02028 646
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Heidenhain Scandinavia AB

Org.nr 556464-7963

Profile-7025067

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
8:00 - 16:00
Tisdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter