Proff
Proff

Höganäs Sweden AB

Org.nr556204-9691
AdressBruksgatan 35, 263 39 Höganäs

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

317 556

273 453

294 855

300 111

287 593

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 794 150

3 669 928

4 125 463

4 384 102

4 053 807

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−843

−20 762

−490

−3 683

−26 654

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 222 520

963 792

1 064 148

1 202 623

1 238 931

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

72

68

250

1 891

211

Räntekostnader och liknande resultatposter

−30 415

−31 994

−30 443

−43 307

−42 422

Resultat efter finansiella tillgångar

963 768

757 259

844 501

958 645

1 000 192

Resultat före skatt

−1 023

2 701

−6 129

−136

289

Skatt på årets resultat

74

−854

344

−359

−529

Årets resultat

−949

1 847

−5 785

−495

−240

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

11 937

7 812

65 285

31 749

27 673

Materiella anläggningstillgångar

1 247 586

1 294 668

1 345 903

1 213 369

1 087 273

Finansiella anläggningstillgångar

24 039

18 662

24 557

17 166

17 166

Summa anläggningstillgångar

1 283 562

1 321 142

1 435 745

1 262 284

1 132 112

Färdiga varor och handelsvaror

917 163

678 191

734 758

870 160

660 622

Kundfordringar

297 682

253 166

228 612

320 132

306 462

Kassa och bank

34

34

34

38

362

Summa omsättningstillgångar

2 389 805

1 577 023

1 456 672

1 930 044

1 510 053

Summa tillgångar

3 673 367

2 898 165

2 892 417

3 192 328

2 642 165

Summa fritt eget kapital

663 299

415 787

18 380

74 755

46 141

Summa eget kapital

665 699

418 187

20 780

77 155

54 479

Summa avsättningar

81 985

14 161

59 879

35 377

25 847

Summa långfristiga skulder

1 399 789

1 402 351

1 399 830

1 400 811

1 401 692

Leverantörsskulder

471 248

398 349

373 183

395 670

442 004

Summa kortfristiga skulder

832 385

616 696

1 366 703

1 578 247

1 091 624

Summa eget kapital och skulder

3 673 367

2 898 165

2 892 417

3 192 328

2 642 165

Ladda ner gratis årsredovisning

Höganäs Sweden AB

Org.nr 556204-9691

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter