Proff
Proff

Höganäs Sweden AB

Org.nr556204-9691
AdressBruksgatan 35, 263 39 Höganäs

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

321 470

317 556

273 453

294 855

300 111

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

4 755 672

4 794 150

3 669 928

4 125 463

4 384 102

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−1 556

−843

−20 762

−490

−3 683

Rörelseresultat efter avskrivningar

709 905

994 942

789 185

877 228

1 000 061

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

65

72

68

250

1 891

Räntekostnader och liknande resultatposter

−31 126

−30 415

−31 994

−30 443

−43 307

Resultat efter finansiella tillgångar

677 969

963 768

757 259

844 501

958 645

Resultat före skatt

9 959

−1 023

2 701

−6 129

−136

Skatt på årets resultat

−474

74

−854

344

−359

Årets resultat

9 485

−949

1 847

−5 785

−495

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

11 282

11 937

7 812

65 285

31 749

Materiella anläggningstillgångar

1 236 303

1 247 586

1 294 668

1 345 903

1 213 369

Finansiella anläggningstillgångar

22 898

24 039

18 662

24 557

17 166

Summa anläggningstillgångar

1 270 483

1 283 562

1 321 142

1 435 745

1 262 284

Färdiga varor och handelsvaror

1 042 591

917 163

678 191

734 758

870 160

Kundfordringar

290 786

297 682

253 166

228 612

320 132

Kassa och bank

5

34

34

34

38

Summa omsättningstillgångar

2 331 119

2 389 805

1 577 023

1 456 672

1 930 044

Summa tillgångar

3 601 602

3 673 367

2 898 165

2 892 417

3 192 328

Summa fritt eget kapital

545 298

663 299

415 787

18 380

74 755

Summa eget kapital

547 698

665 699

418 187

20 780

77 155

Summa avsättningar

50 447

81 985

14 161

59 879

35 377

Summa långfristiga skulder

1 397 226

1 399 789

1 402 351

1 399 830

1 400 811

Leverantörsskulder

532 157

471 248

398 349

373 183

395 670

Summa kortfristiga skulder

912 411

832 385

616 696

1 366 703

1 578 247

Summa eget kapital och skulder

3 601 602

3 673 367

2 898 165

2 892 417

3 192 328

Ladda ner gratis årsredovisning

Höganäs Sweden AB

Org.nr 556204-9691

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter