Proff

Grön Stad Mark och Anläggning AB

Org.nr559270-3507
AdressHammarbybacken 27, 120 30 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-09-07

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 2231 1356430
Löner övriga36 85532 16520 1270
Föreslagen utdelning01 5009 7660

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning225 047199 077112 4430
Avskrivningar och nedskrivningar−477−190−2380
Summa rörelsekostnader−210 603−191 674−99 0300
Rörelseresultat efter avskrivningar14 4447 4029 3530
Finansiella intäkter14827130
Finansiella kostnader−18−6−60
Resultat efter finansnetto14 5747 4239 3610
Resultat före skatt2603 0427 2710
Skatt på årets resultat−153−647−1 5050
Årets resultat1072 3955 7660

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4868810
Materiella anläggningstillgångar1 9041 0281 1200
Finansiella anläggningstillgångar304000
Summa anläggningstillgångar2 2551 0951 2010
Färdiga varor och handelsvaror01300
Kundfordringar29 27256 99527 8140
Kassa och bank0010 80350
Summa omsättningstillgångar60 03660 98039 74891
Summa tillgångar62 29162 07640 95091
Summa fritt eget kapital11 0022 3959 7660
Summa eget kapital11 0522 4459 81650
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder02 82000
Leverantörsskulder21 22321 91913 5550
Summa kortfristiga skulder50 81255 74830 95141
Summa eget kapital och skulder62 29162 07640 95091
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Grön Stad Mark och Anläggning AB

Org.nr 559270-3507

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter