Proff

Glitter International AB

Org.nr556759-9914
AdressPeter Myndes Backe 12, 118 46 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD7 4707 9993 7264 7525 711
Löner övriga-24 30626 10625 71828 632
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning276 768308 143175 723200 599252 196
Avskrivningar och nedskrivningar−5 183−5 523−3 002−3 900−3 464
Summa rörelsekostnader−288 610−251 510−187 780−225 506−248 415
Rörelseresultat efter avskrivningar−11 84256 632−12 058−24 9073 781
Finansiella intäkter24 80716027106
Finansiella kostnader−13−479−543−95−852
Resultat efter finansnetto12 95256 169−12 600−24 9753 035
Resultat före skatt23 8574 48001 1193 035
Skatt på årets resultat−32−1 0290−847−929
Årets resultat23 8253 45102722 106

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar11 16313 75416 8548 8296 152
Materiella anläggningstillgångar1 0841 4771 6322 3413 102
Finansiella anläggningstillgångar458458458458458
Summa anläggningstillgångar12 70515 69018 94411 6289 712
Färdiga varor och handelsvaror47 90056 35255 23446 87445 709
Kundfordringar430639639715540
Kassa och bank68 4236 1648121732
Summa omsättningstillgångar153 352152 695115 12499 78291 858
Summa tillgångar166 058168 385134 068111 410101 570
Summa fritt eget kapital81 59357 76854 31754 31854 046
Summa eget kapital81 69357 86854 41754 41854 146
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder31 06534 80922 89020 95433 190
Summa kortfristiga skulder80 553106 72777 55154 89247 424
Summa eget kapital och skulder166 058168 385134 068111 410101 570
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Glitter International AB

Org.nr 556759-9914

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter