Proff

Glasmästar´n i Häggesta AB

Org.nr556857-5863
AdressIndustrigatan 9, 821 41 Bollnäs

Vi gör allt inom glas och lite till! Fönsterreparationer - Har ditt fönster gått sönder? Välkommen att kontakta oss. Du väljer om vi ska komma och hämta fönstret eller om du själv vill komma och lämna det hos oss. I

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning015030030090

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 4819 6058 4496 1935 839
Avskrivningar och nedskrivningar−17−25−22−19−14
Summa rörelsekostnader−8 456−9 200−7 893−5 751−5 666
Rörelseresultat efter avskrivningar26405555443173
Finansiella intäkter10800
Finansiella kostnader−16−7−17−6−2
Resultat efter finansnetto11398547437171
Resultat före skatt147346452355198
Skatt på årets resultat−41−75−98−77−45
Årets resultat106271354278153

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4738504968
Finansiella anläggningstillgångar3030303030
Summa anläggningstillgångar7768807998
Färdiga varor och handelsvaror366308388270353
Kundfordringar149360982496607
Kassa och bank8181 563629928367
Summa omsättningstillgångar2 2452 3282 0971 8101 327
Summa tillgångar2 3232 3962 1761 8891 425
Summa fritt eget kapital344388417363175
Summa eget kapital494538567513325
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder845253246223232
Summa kortfristiga skulder1 2591 152956818624
Summa eget kapital och skulder2 3232 3962 1761 8891 425
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Glasmästar´n i Häggesta AB

Org.nr 556857-5863

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7009077

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter