Proff
Konkurs inledd 2022-11-01

Glädje Grön i Hallarna AB

Org.nr556656-9884
Glädje Grön i Hallarna AB grundades 1999 i Göteborg och fokus var då att leverera bra frukt & grönsaker till butiker & restauranger. Företaget har under årens lopp byggt upp ett brett sortiment av matprodukter från hela världen men med ett fokus på Mellanöstern och man är idag en av Sveriges ledande importörer av etniska produkter med en omsättning på 200 Miljoner SEK.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2020-122019-122018-122017-122016-12
Startdatum

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

LÖNER

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD656571571--
Löner övriga12 35913 21713 055--

RESULTATRÄKNING

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning175 392191 966176 376193 344203 239
Avskrivningar och nedskrivningar−1 421−1 991−2 030−1 788−1 779
Summa rörelsekostnader−172 609−190 700−181 575−190 883−197 803
Rörelseresultat efter avskrivningar2 7841 266−5 2002 4615 435
Föreslagen utdelning00002 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter302004
Räntekostnader och liknande resultatposter−886−829−640−749−579
Resultat efter finansiella tillgångar1 928439−5 8391 7134 860
Resultat före skatt1 928439−5 8391 7134 861
Skatt på årets resultat−503−961 239−352−1 097
Årets resultat1 425343−4 6001 3613 764

BALANSRÄKNING

2020-122019-122018-122017-122016-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1330000
Materiella anläggningstillgångar2 2533 6043 9125 8125 758
Finansiella anläggningstillgångar6401 1431 23900
Summa anläggningstillgångar3 0264 7475 1525 8125 758
Färdiga varor och handelsvaror11 85116 77717 85917 78616 063
Kundfordringar14 83915 61419 32816 79315 417
Kassa och bank2765977191 4211 709
Summa omsättningstillgångar28 64834 17940 30137 69035 189
Summa tillgångar31 67438 92645 45343 50340 947
Summa fritt eget kapital6 9395 5145 1729 77210 411
Summa eget kapital7 0445 6195 2779 87710 516
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 42412 41814 19012 85513 052
Leverantörsskulder11 36315 40519 43113 98412 070
Summa kortfristiga skulder22 20620 88825 98620 77117 379
Summa eget kapital och skulder31 67438 92645 45343 50340 947
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Glädje Grön i Hallarna AB

Org.nr 556656-9884

Profile-6971826

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
6:00 - 15:00
Tisdag
6:00 - 15:00
Onsdag
6:00 - 15:00
Torsdag
6:00 - 15:00
Fredag
6:00 - 15:00
Lördag
7:00 - 13:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter