Proff

Göran Eriksson Maskintjänst Aktiebolag

Org.nr556435-7878
AdressMaskinvägen 5, 982 38 Gällivare

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 2561 1451 1831 132879
Löner övriga102 74276 98668 56758 57136 259
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning783 688424 670362 270274 466165 472
Avskrivningar och nedskrivningar−80 794−64 116−49 805−28 810−13 665
Summa rörelsekostnader−724 048−378 261−325 179−244 914−154 652
Rörelseresultat efter avskrivningar59 64046 40937 09129 55210 820
Finansiella intäkter605130220280140
Finansiella kostnader−4 695−2 407−2 454−1 598−449
Resultat efter finansnetto55 55044 13234 85728 23410 511
Resultat före skatt29 90131 12014 2672 5417 657
Skatt på årets resultat−9 444−6 546−7 283−520−1 645
Årets resultat20 45724 5746 9842 0216 012

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 6062 3203 03400
Materiella anläggningstillgångar298 888243 251225 574198 33086 285
Finansiella anläggningstillgångar8 2517 0212 09610 98510 104
Summa anläggningstillgångar308 745252 592230 704209 31596 389
Färdiga varor och handelsvaror4 3623 3732 2682 5311 802
Kundfordringar138 64290 45365 86260 27421 453
Kassa och bank168 03385 11665 62820 00616 386
Summa omsättningstillgångar340 794188 958137 38489 71354 083
Summa tillgångar649 539441 550368 088299 028150 472
Summa fritt eget kapital100 16679 71055 13547 63145 610
Summa eget kapital103 16682 71058 13550 63148 610
Summa avsättningar52 19822 10522 008924826
Summa långfristiga skulder149 075112 717113 474120 67038 922
Leverantörsskulder116 89643 04527 22820 23510 082
Summa kortfristiga skulder232 908137 475100 94074 58535 589
Summa eget kapital och skulder649 539441 550368 088299 028150 472
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Göran Eriksson Maskintjänst Aktiebolag

Org.nr 556435-7878

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter