Proff

Gårdsservice Gotland Aktiebolag

Org.nr559004-1553
AdressVISBYVÄGEN 35 B, 622 54 Romakloster
Vi har allt ifrån lantbruk till vitvaror, från färg och tapeter till gräsklippare! Har även mycket för trädgården. Vi utför också service på olika maskiner, har en lastbil som kör Gotland runt som är butiksinredd och levererar varor. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning18 35719 37818 53315 76416 883
Avskrivningar och nedskrivningar−30−28−31−49−60
Summa rörelsekostnader−17 764−18 455−17 610−15 901−16 275
Rörelseresultat efter avskrivningar594923923−136608
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4391315251
Räntekostnader och liknande resultatposter−116−113−126−134−140
Resultat efter finansiella tillgångar521900828−218518
Resultat före skatt771866725−5614
Skatt på årets resultat−167−177−165−1−139
Årets resultat604689560−6475

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar167172199231250
Finansiella anläggningstillgångar306306306306306
Summa anläggningstillgångar473478505537556
Färdiga varor och handelsvaror6 2686 2635 8685 8795 868
Kundfordringar1 7801 6421 6251 3381 845
Kassa och bank432530621301737
Summa omsättningstillgångar8 4858 4538 1937 7588 802
Summa tillgångar8 9588 9318 6988 2949 358
Summa fritt eget kapital2 9082 3041 6151 0561 062
Summa eget kapital2 9582 3541 6651 1061 112
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder3 4313 9114 3914 8715 452
Leverantörsskulder1 0891 0791 1169081 001
Summa kortfristiga skulder2 1612 0072 0181 7972 062
Summa eget kapital och skulder8 9588 9318 6988 2949 358
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gårdsservice Gotland Aktiebolag

Org.nr 559004-1553

Profile-7036723

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
9:00 - 18:00
Tisdag
9:00 - 18:00
Onsdag
9:00 - 18:00
Torsdag
9:00 - 18:00
Fredag
9:00 - 18:00
Lördag
9:00 - 14:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter