Proff

FVA Produkter AB

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556537-3056
AdressAlviksvägen 32, 167 53 BROMMA
Vi tillhandahåller ett komplett system för anborrning på trycksatta rörledningar för anslutning av nya ledningar till rörsystem under drift. Systemet kan hantera svetsade, gängade och flänsade anslutningar och används idag i mer än 15 länder.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-062018-06
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-00--
Löner övriga-00--

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning0691 190274800
Avskrivningar och nedskrivningar-0000
Summa rörelsekostnader-−273−1 299−531−742
Rörelseresultat efter avskrivningar0−204−109−25759
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0002410
Räntekostnader och liknande resultatposter0−1−11−2−1
Resultat efter finansiella tillgångar-−305−121−718−3 442
Resultat före skatt0−305−121−718−3 442
Skatt på årets resultat-0000
Årets resultat-−305−121−718−3 442

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar-0000
Materiella anläggningstillgångar-0000
Finansiella anläggningstillgångar-1 6151 6151 6151 763
Summa anläggningstillgångar-1 6151 6151 6151 763
Färdiga varor och handelsvaror-292375411527
Kundfordringar-6896251
Kassa och bank-21291000
Summa omsättningstillgångar-6 9147 7096 7847 388
Summa tillgångar-8 5299 3248 3999 150
Summa fritt eget kapital0347652473191
Summa eget kapital-547852673391
Summa avsättningar-0000
Summa långfristiga skulder-7 9818 4537 6698 707
Leverantörsskulder-11682
Summa kortfristiga skulder-1185753
Summa eget kapital och skulder-8 5299 3248 3999 150
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

FVA Produkter AB

Org.nr 556537-3056

Profile-6983381

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter