Proff

Fridells Glas AB

Org.nr556370-8360
AdressStrömsv. 53, 833 33 Strömsund
Vi arbetar med det mesta inom glas, metall, solskydd och dörrautomatik. Vi jobbar även med glas till bilar, bussar och lastbilar.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 2495 3785 4305 5015 964
Avskrivningar och nedskrivningar−113−124−114−98−93
Summa rörelsekostnader−5 207−5 131−5 483−5 221−6 105
Rörelseresultat efter avskrivningar42248−53280−141
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−72−59−60−58−61
Resultat efter finansnetto−30189−113222−202
Resultat före skatt−30188−113222−202
Skatt på årets resultat0−5000
Årets resultat−30183−113222−202

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 5141 6281 7521 6771 775
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 5141 6281 7521 6771 775
Färdiga varor och handelsvaror839849729753722
Kundfordringar287361307310323
Kassa och bank124014913237
Summa omsättningstillgångar1 3581 3281 2981 3031 197
Summa tillgångar2 8732 9563 0502 9802 972
Summa fritt eget kapital484514331444221
Summa eget kapital604634451564341
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 6751 8041 8621 7891 883
Leverantörsskulder902614477261
Summa kortfristiga skulder594518738627748
Summa eget kapital och skulder2 8732 9563 0502 9802 972
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fridells Glas AB

Org.nr 556370-8360

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6980997

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter