Proff

Fastighetsaktiebolaget Östergyllen

Org.nr556013-4644
AdressSankt Larsgatan 22, 582 24 Linköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 4943 1742 8882 7792 666
Avskrivningar och nedskrivningar−468−450−429−418−407
Summa rörelsekostnader−2 320−2 413−2 740−2 133−1 775
Rörelseresultat efter avskrivningar1 174761149646891
Finansiella intäkter50000
Finansiella kostnader−351−152−104−112−132
Resultat efter finansnetto82961044534759
Resultat före skatt61945833401582
Skatt på årets resultat−129−95−7−87−115
Årets resultat49036326314467

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar10 29410 10210 37610 65510 811
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar10 29410 10210 37610 65510 811
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar819670441482455
Kassa och bank1 0971 2944347631 151
Summa omsättningstillgångar1 9712 0271 0761 4491 660
Summa tillgångar12 26512 12911 45212 10412 471
Summa fritt eget kapital2 6402 1491 7861 7601 445
Summa eget kapital3 5203 0292 6662 6402 325
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder6 6936 9737 2537 5337 813
Leverantörsskulder52424223389
Summa kortfristiga skulder1 3691 6531 2111 6202 155
Summa eget kapital och skulder12 26512 12911 45212 10412 471
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Fastighetsaktiebolaget Östergyllen

Org.nr 556013-4644

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter