Proff

Falerum Kök AB

Org.nr556192-2989
AdressBroddebov. 8, 597 97 Åtvidaberg

Idag anser vi att traditionen som familjeföretag är en av våra största styrkor. Därför är det extra roligt att mina söner, Daniel och Joakim, också jobbar inom företaget. Att vi är ett mindre företag gör att vi också kan fokusera mer på kvalitet och service, vara mer flexibla och göra något bättre än bara standardlösningar. För det är först då man kan skapa ett kök som är något utöver det vanliga.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning625350000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 01912 1639 56110 5828 812
Avskrivningar och nedskrivningar−103−144−180−191−146
Summa rörelsekostnader−11 642−10 965−9 376−10 519−8 805
Rörelseresultat efter avskrivningar1 1241 198183647
Finansiella intäkter11011
Finansiella kostnader−27−44−69−64−71
Resultat efter finansnetto1 0971 1551140−63
Resultat före skatt9488651140−63
Skatt på årets resultat−207−183−33−11−3
Årets resultat74168281−11−66

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar469572717945840
Finansiella anläggningstillgångar44444
Summa anläggningstillgångar472576720949844
Färdiga varor och handelsvaror541574908369539
Kundfordringar1 954761404857779
Kassa och bank8741 069070
Summa omsättningstillgångar3 5302 4851 4501 3111 372
Summa tillgångar4 0033 0612 1712 2602 216
Summa fritt eget kapital1 1347431365666
Summa eget kapital1 254863256176186
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder198311550575852
Leverantörsskulder845784852840350
Summa kortfristiga skulder2 1111 5961 3641 5091 177
Summa eget kapital och skulder4 0033 0612 1712 2602 216
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Falerum Kök AB

Org.nr 556192-2989

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-6971662

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter