Proff

Föreningsservice i Väst AB

Org.nr556992-0340
AdressAroniavägen 1 E, 434 48 Kungsbacka

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning533486528615834
Avskrivningar och nedskrivningar−10−20−16−22−24
Summa rörelsekostnader−375−467−312−419−749
Rörelseresultat efter avskrivningar1581921619684
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto1581921619684
Resultat före skatt1581821619684
Skatt på årets resultat−35−9−48−40−28
Årets resultat123916815656

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1424375355
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1424375355
Färdiga varor och handelsvaror000015
Kundfordringar2149044
Kassa och bank25688332203174
Summa omsättningstillgångar309389416241203
Summa tillgångar323413453294257
Summa fritt eget kapital16028727818580
Summa eget kapital185337328235130
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00001
Summa kortfristiga skulder1397612559128
Summa eget kapital och skulder323413453294257
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Föreningsservice i Väst AB

Org.nr 556992-0340

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter