Proff

Envikens Fjädrar Aktiebolag

Org.nr556376-4173
AdressMatsarvsvägen 12 E, 791 77 Falun

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 8265 9115 4035 2695 480
Avskrivningar och nedskrivningar−328−423−455−441−465
Summa rörelsekostnader−5 355−4 603−4 721−5 021−4 764
Rörelseresultat efter avskrivningar1 4711 309683248716
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4740407158
Räntekostnader och liknande resultatposter−2000−2
Resultat efter finansiella tillgångar1 5151 349723319772
Resultat före skatt1 4561 574731534923
Skatt på årets resultat−309−332−162−126−222
Årets resultat1 1471 242569408701

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4838111 1548851 245
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar4838111 1548851 245
Färdiga varor och handelsvaror1 5251 1711 1961 2871 458
Kundfordringar1 122608450500337
Kassa och bank2 6673 2174 5014 2903 179
Summa omsättningstillgångar7 9846 2397 6647 2016 692
Summa tillgångar8 4677 0508 8188 0867 937
Summa fritt eget kapital6 3725 2256 7336 1635 755
Summa eget kapital6 6185 4716 9796 4096 001
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder242167126143120
Summa kortfristiga skulder881670705535578
Summa eget kapital och skulder8 4677 0508 8188 0867 937
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Envikens Fjädrar Aktiebolag

Org.nr 556376-4173

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter