Proff

Emerna Group AB

Org.nr556708-7068
AdressKungsparksvägen 21, 434 39 Kungsbacka

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning1 0001 00001 000500

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader00−20−1
Rörelseresultat efter avskrivningar00−20−1
Finansiella intäkter8008006007000
Finansiella kostnader0−100−92
Resultat efter finansnetto800799598700−93
Resultat före skatt800799598700−93
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat800799598700−93

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar20 23920 23920 23918 21418 214
Summa anläggningstillgångar20 23920 23920 23918 21418 214
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank11011
Summa omsättningstillgångar4 4034 4034 61122
Summa tillgångar24 64224 64224 85018 21618 216
Summa fritt eget kapital6 1956 3956 5966 9987 798
Summa eget kapital6 2956 4956 6967 0987 898
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder18 34718 14718 15411 11810 318
Summa eget kapital och skulder24 64224 64224 85018 21618 216
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Emerna Group AB

Org.nr 556708-7068

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter