Proff

Effective Sourcing EFFSO AB

Org.nr556729-3922

Nordens ledande konsultföretag inom inköp!

Vi på EFFSO brinner helhjärtat för inköp! Sedan starten 2007 har vi hjälpt hundratals inköpsorganisationer inom såväl privat som offentlig sektor att bli mer effektiva. Vi erbjuder rekryteringstjänster, interimslösningar och utbildningar inom inköp. Utöver det har vi en omfattande konsultverksamhet som även kan hjälpa till med miljöspendanalys och diverse digitaliseringstjänster. EFFSO är utsedd till Gasellföretag 2012, 2013 och 2014, Superföretag 2015 samt Mästargasell 2019.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD4031 322---
Löner övriga29 56825 539--27 597

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning120 33796 184108 417104 823100 481
Avskrivningar och nedskrivningar−302−302−282−307−279
Summa rörelsekostnader−109 738−92 744−100 398−99 589−91 679
Rörelseresultat efter avskrivningar10 5993 4418 0185 2338 802
Utdelningar10 0007 000008 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−35222532420 283800
Räntekostnader och liknande resultatposter−9−38−232−3−14
Resultat efter finansiella tillgångar10 2383 6288 11025 5129 588
Resultat före skatt12 2893 6286 06025 5129 588
Skatt på årets resultat−2 698−789−1 317−1 228−2 000
Årets resultat9 5912 8394 74324 2847 588

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar141174190137118
Materiella anläggningstillgångar30147314505545
Finansiella anläggningstillgångar11 09622 05822 05822 0581 722
Summa anläggningstillgångar11 26722 37922 56222 7012 386
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar15 42412 13912 04714 62910 245
Kassa och bank5 7344 872001 876
Summa omsättningstillgångar32 03233 63632 27126 30928 697
Summa tillgångar43 29956 01554 83349 00931 082
Summa fritt eget kapital13 24429 65326 81425 5719 287
Summa eget kapital13 44429 85327 01425 7719 487
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder11 1886 3504 9625 5454 184
Summa kortfristiga skulder29 85524 11125 76823 23821 595
Summa eget kapital och skulder43 29956 01554 83349 00931 082
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Effective Sourcing EFFSO AB

Org.nr 556729-3922

Profile-7046600

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter