Proff

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag

Org.nr556075-2577
AdressJönköpingsvägen 4, 363 44 Lammhult

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-1 2451 554906951
Löner övriga29 09023 21924 81629 48630 464
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning499 160391 384264 267275 572295 375
Avskrivningar och nedskrivningar−1 029−1 376−2 717−4 408−3 797
Summa rörelsekostnader−504 850−380 236−277 447−282 513−299 682
Rörelseresultat efter avskrivningar−5 69011 148−13 180−6 941−4 307
Finansiella intäkter011772567
Finansiella kostnader−365−190−867−1 227−1 033
Resultat efter finansnetto−6 05510 969−13 970−8 143−5 273
Resultat före skatt−5510 969−13 970−8 143−5 273
Skatt på årets resultat−345827001 248
Årets resultat−40011 796−13 970−8 143−4 025

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar008721 6275 759
Materiella anläggningstillgångar6 2661 6512 7034 6448 590
Finansiella anläggningstillgångar10 3787 7771 2488 9372 414
Summa anläggningstillgångar16 6449 4284 82315 20816 763
Färdiga varor och handelsvaror084 32943 72250 42361 450
Kundfordringar2 21111 6913 0074 5108 605
Kassa och bank11306 73300
Summa omsättningstillgångar70 102115 68561 60562 68276 376
Summa tillgångar86 746125 11366 42877 89093 139
Summa fritt eget kapital36 69737 0974 7468 7165 488
Summa eget kapital39 29739 6977 34611 31610 944
Summa avsättningar5 5860000
Summa långfristiga skulder008 2727 76518 295
Leverantörsskulder6 72837 28130 55439 69437 301
Summa kortfristiga skulder41 86385 41650 81058 80963 900
Summa eget kapital och skulder86 746125 11366 42877 89093 139
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

E. Svenssons i Lammhult Aktiebolag

Org.nr 556075-2577

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter