Proff

Duroc Laser Coating AB

Org.nr556619-9328
AdressFabriksvägen 16, 97254 LULEÅ

Duroc Laser Coating AB erbjuder ytförbättrande och ytåterskapande åtgärder på metalliska komponenter med hjälp av laserteknik.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning25 67324 68824 59620 76819 459
Avskrivningar och nedskrivningar−840−629−694−732−400
Summa rörelsekostnader−23 370−21 715−20 874−19 834−18 659
Rörelseresultat efter avskrivningar2 3032 9733 722934800
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter821141
Räntekostnader och liknande resultatposter−88−19−17−94−104
Resultat efter finansiella tillgångar2 2232 9753 706844697
Resultat före skatt−41−38−9844−12
Skatt på årets resultat001−1840
Årets resultat−41−38−8660−12

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 4434 1782 9543 4383 685
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 4434 1782 9543 4383 685
Färdiga varor och handelsvaror2 6472 9473 1071 9331 627
Kundfordringar5 8553 3233 5482 3303 248
Kassa och bank00001 929
Summa omsättningstillgångar9 3907 0847 4724 8177 079
Summa tillgångar12 83311 26210 4268 25510 764
Summa fritt eget kapital3 4113 4533 4913 5002 839
Summa eget kapital3 5313 5733 6113 6202 959
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00003 033
Leverantörsskulder1 0582 5341 6558981 066
Summa kortfristiga skulder9 3027 6896 8154 6354 772
Summa eget kapital och skulder12 83311 26210 4268 25510 764
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Duroc Laser Coating AB

Org.nr 556619-9328

Profile-6988144

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter