Proff

Distribution Syd AB

Org.nr556758-4551
AdressSnårestad bygata 118, 271 93 Ystad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning21 53219 63721 61922 36122 680
Avskrivningar och nedskrivningar−993−1 298−1 570−1 444−1 325
Summa rörelsekostnader−20 522−21 041−20 126−21 509−21 519
Rörelseresultat efter avskrivningar1 010−1 4051 4948521 163
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00101
Räntekostnader och liknande resultatposter−190−225−232−281−266
Resultat efter finansiella tillgångar820−1 6301 260571492
Resultat före skatt218−395885630172
Skatt på årets resultat−32−1−211−162−150
Årets resultat186−39667446822

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4 7635 8209 1788 9968 660
Finansiella anläggningstillgångar4040404040
Summa anläggningstillgångar4 8035 8609 2189 0368 700
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 4931 8741 8222 8552 821
Kassa och bank2592347324550
Summa omsättningstillgångar4 1943 6523 3043 6564 210
Summa tillgångar8 9979 51212 52212 69212 909
Summa fritt eget kapital1 4831 2971 6931 018550
Summa eget kapital1 5831 3971 7931 118650
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 5622 4284 0224 1954 492
Leverantörsskulder1 0476821 081975974
Summa kortfristiga skulder4 5534 9914 7775 8226 166
Summa eget kapital och skulder8 9979 51212 52212 69212 909
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Distribution Syd AB

Org.nr 556758-4551

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter