Proff

Dekra Industrial AB

Org.nr556033-5977
AdressLagergatan 5, 415 11 Göteborg

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 8161 6822 3292 1391 981
Löner övriga292 681265 340256 029243 713220 223
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning779 348692 416665 853629 235550 906
Avskrivningar och nedskrivningar−18 017−17 390−18 098−14 474−12 914
Summa rörelsekostnader−678 428−597 269−572 169−550 541−506 674
Rörelseresultat efter avskrivningar100 92095 14793 68478 69445 285
Finansiella intäkter12 1818233 6232 56412 274
Finansiella kostnader−174−85−561−519−388
Resultat efter finansnetto112 92795 88596 74680 73957 171
Resultat före skatt72 46196 93596 14661 50954 971
Skatt på årets resultat−13 952−19 872−20 040−13 622−9 748
Årets resultat58 50977 06376 10647 88745 223

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar66 90466 79969 65470 07160 983
Materiella anläggningstillgångar36 23535 11134 47635 75643 320
Finansiella anläggningstillgångar15 09614 6445 6205 5965 592
Summa anläggningstillgångar118 235116 554109 750111 423109 895
Färdiga varor och handelsvaror408483150018
Kundfordringar159 241139 101118 926111 362104 064
Kassa och bank93809408 395
Summa omsättningstillgångar514 771402 518322 985244 698172 637
Summa tillgångar633 006519 072432 735356 121282 532
Summa fritt eget kapital360 799302 396222 479146 436108 597
Summa eget kapital426 894368 385291 323215 217167 330
Summa avsättningar1000000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder15 31919 47420 46213 97613 019
Summa kortfristiga skulder191 806135 367124 782122 60495 802
Summa eget kapital och skulder633 006519 072432 735356 121282 532
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dekra Industrial AB

Org.nr 556033-5977

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter