Proff

Dala Betongborrning AB

Org.nr556872-8421
AdressRÅGÅKERSGATAN 23, 781 74 Borlänge

Vi utför borrningsarbeten och rivning i betong!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 65112 33910 98510 8169 424
Avskrivningar och nedskrivningar−113−101−110−117−137
Summa rörelsekostnader−12 661−12 319−10 469−10 575−9 610
Rörelseresultat efter avskrivningar−1019517241−185
Utdelningar0025000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter100170
Räntekostnader och liknande resultatposter−35−7−6−38−24
Resultat efter finansiella tillgångar−4412510220−209
Resultat före skatt2612362167−191
Skatt på årets resultat−15−8−89−90
Årets resultat114273158−191

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar347409248259348
Finansiella anläggningstillgångar101755124175
Summa anläggningstillgångar448484298283523
Färdiga varor och handelsvaror444448360391509
Kundfordringar9191 2839261 199831
Kassa och bank40056373400
Summa omsättningstillgångar2 3572 6642 5461 8311 687
Summa tillgångar2 8053 1482 8452 1152 210
Summa fritt eget kapital11610635279−79
Summa eget kapital166156402129−29
Summa avsättningar000085
Summa långfristiga skulder19624672117476
Leverantörsskulder333317225306283
Summa kortfristiga skulder2 3112 5462 1701 8171 677
Summa eget kapital och skulder2 8053 1482 8452 1152 210
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Dala Betongborrning AB

Org.nr 556872-8421

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter