Proff

Daco Contractor AB

Org.nr556701-7271
AdressBjörkavägen 55, 254 73 Ödåkra

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122021-042020-04
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2021-04-30

2020-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD663--588-
Löner övriga32 46126 04713 36515 83823 859
Föreslagen utdelning2 0000000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning281 649172 80962 79971 01684 598
Avskrivningar och nedskrivningar−6 314−3 585−1 372−4 081−5 232
Summa rörelsekostnader−260 998−165 145−59 706−74 956−105 919
Rörelseresultat efter avskrivningar20 6507 6633 092−3 939−21 320
Finansiella intäkter13077310
Finansiella kostnader−1 959−757−75−270−850
Resultat efter finansnetto18 7056 9063 094−4 206−22 160
Resultat före skatt7 1548063 094794332
Skatt på årets resultat−1 513−400−4180−4
Årets resultat5 6414062 676794328

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122021-042020-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar48 42135 6315 1269 28911 602
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar48 42135 6315 1269 28911 602
Färdiga varor och handelsvaror17544951200
Kundfordringar54 12326 72112 0469 2559 523
Kassa och bank14 4200000
Summa omsättningstillgångar85 13538 21520 52116 14415 278
Summa tillgångar133 55673 84625 64725 43326 880
Summa fritt eget kapital18 48512 84414 4386 3987 731
Summa eget kapital18 58512 94414 5386 4987 831
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder25 40417 023000
Leverantörsskulder44 31620 1615 1026 3673 351
Summa kortfristiga skulder71 91737 78011 10918 93519 049
Summa eget kapital och skulder133 55673 84625 64725 43326 880
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Daco Contractor AB

Org.nr 556701-7271

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter