Proff

Däckproffset i Luleå AB

Org.nr556249-6645
AdressLuleå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning36 95831 01928 68626 02726 037
Avskrivningar och nedskrivningar−1 081−985−877−716−522
Summa rörelsekostnader−31 131−28 829−26 263−25 376−24 600
Rörelseresultat efter avskrivningar5 8282 1912 4226501 437
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter212834
Räntekostnader och liknande resultatposter−19−17−34−35−9
Resultat efter finansiella tillgångar5 8122 1742 3966191 432
Resultat före skatt4 5181 6421 697191883
Skatt på årets resultat−956−350−379−72−213
Årets resultat3 5621 2921 318119670

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4 9724 3404 6734 7033 518
Finansiella anläggningstillgångar1010101010
Summa anläggningstillgångar4 9814 3494 6824 7133 527
Färdiga varor och handelsvaror11 4298 7466 1795 8845 332
Kundfordringar2 9982 4122 2752 1292 878
Kassa och bank311422
Summa omsättningstillgångar21 54315 99714 68911 84614 421
Summa tillgångar26 52420 34619 37116 55917 948
Summa fritt eget kapital13 84610 2858 9937 6747 555
Summa eget kapital15 00411 44310 1518 8328 713
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder755039321 3611 294
Leverantörsskulder3 5782 4573 0232 2543 848
Summa kortfristiga skulder6 3784 6275 0483 8235 826
Summa eget kapital och skulder26 52420 34619 37116 55917 948
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Däckproffset i Luleå AB

Org.nr 556249-6645

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter